Politica de confidentialitate

NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PE SITE-UL WWW.ANUNTUL-ONLINE.RO

 

1) Ce reprezintă această Politică de confidențialitate

Subscrisa, ..............., (“Operatorul de date” sau “Societatea”) persoană juridică română, cu sediul în ................................., nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului ................, ..............deține platforma ANUNTUL-ONLINE.RO. Având în vedere faptul că dvs., în calitate de utilizator (pentru mai multe informații referitoare la această calitate vă rugăm să consultați secțiunea „Termeni și condiții”), interacționați cu noi prin intermediul acestei platformeam pregătit prezenta notă de informare cu scopul de a vă explica ce fel de date cu caracter personal prelucrăm, de ce le prelucrăm, ce facem cu ele și cât timp le stocăm.

Prezenta notă de informare reprezintă Politica noastră de confidențialitate și este în acord cu Regulamentul european nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor(„GDPR”)-intrat în vigoare în 25.05.2018, precum și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri depunere în aplicare a Regulamentului, adoptată de Parlamentul României. Politica noastră de confidențialitate este supusă unor revizuiri periodice asupra cărora veți fi informați prinpublicarea pe site-ul ANUNTUL-ONLINE.RO a ultimei versiuni. Conform GDPR, prin accesarea site-ului nostru ANUNTUL-ONLINE.RO, dvs. aveți calitatea de „persoană vizată”,  fapt care impune în sarcina noastră un set de obligații și vă conferă dvs. un set de drepturi, toate aceste aspecte fiind descrise în rândurile de mai jos, astfel că vă rugăm să citiți cu atenție prezentul document. Suntem pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție.

Vă atragem atenția asupra faptului că raporturile juridice dintre noi  și dvs. (utilizator) sunt guvernate de regulile prevăzute în Termenii și condițiile afișate pe site și la care ați agreat prin accesarea acestuia și respectiv prin continuarea utilizării sale.

2) Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

 1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresă, data nașterii, locul nașterii,vârsta, sex, telefon, e-mail)
 2. Date cu caracter personal privind educația și experiența profesională (istoric educație și training, calificări, certificări, istoric privind locurile de muncă anterioare, istoric privindactivitățile de voluntariat, aptitudini, competențe),
 3. Informații cu privire la imaginea persoanelor fizice (poze),
 4. Informații furnizate de tehnologia utilizată (adresa internet protocol-IP, obișnuințe, preferințe, comportament, date privind istoricul navigării, informații legate de browser, sistem de operare, locație, cookies, preferințe de marketing, date de pe rețelele desocializare.

Datele personale descrise mai sus sunt prelucrate de subscrisa diferit, în funcție de activitatea dvs. pe site-ul ANUNTUL-ONLINE.RO, respectiv vom colecta doar informații privind locația, tipul de browser utilizat, IP-ul și istoricul de navigare atunci când vizitați pagina noastră web, fără a vă crea un cont pe platforma noastră și strict în scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite.

 

Atunci când dvs. decideți să vă creați un cont pe site-ul nostru, ne veți furniza mai multe informații personale dintre cele enumerate în rândurile de mai sus, voința dvs. fiind temeiul colectării acestora.

Având în vedere faptul că site-ul ANUNTUL-ONLINE.RO oferă utilizatorilor acces la o colecție bogată de resurse si instrumente online care includ anunțuri gratuite, forumuri, servicii de vânzare cumpărare, etc. este necesar să urmărim permanent preferințele și comportamentul utilizatorilor noștri pentru a vă oferi o experiență cât mai apropiată nevoilor dvs.

Autentificarea pe site-ul nostru se poate realiza și prin rețeaua Facebook, astfel că toate datele cu caracter personal pe care dvs. le-ați pus la dispoziția acestor parteneri comerciali vor fi transferate și folosite de ANUNTUL-ONLINE.RO.

Societatea nu solicită și nu colectează cu bună știință date cu caracter personal ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani atunci când oferă servicii specifice societății informaționale (cu excepția cazului în care este obținut în prealabil acordul explicit al părintelui sau tutorelui). Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că, copiii săi au furnizat Societății datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat Societatea. În cazul în care Societatea descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către companie a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

ANUNTUL-ONLINE.RO folosește cookies pentru a putea furniza utilizatorilor informații relevante. Un cookie este un mic fișier text (conținând litere si cifre) plasat in calculatorul dumneavoastră când accesați un anumit website. Cookie-ul permite site-ului sa recunoască calculatorul unui utilizator. Fișierele cookies strict necesare funcționării site-ului nu necesită acordul utilizatorilor pentru activare. Cât privește restul fișierelor cookies pe care le folosim, aveți posibilitatea gestionării acestora conform preferințelor, direct din browser-ul dvs. Vă informăm asupra faptului că pentru o experiență de navigare completă și care să răspundă tuturor nevoilor dvs. este recomandat să acceptați utilizarea tuturor modulelor cookie la accesarea platformei. Preferințele privind cookie pot fi modificate și ulterior.

3) Scopul și temeiul prelucrării datelor

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 • pentru a încheia sau a executa un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră;
 • pentru a furniza serviciile noastre;
 • pentru a respecta o obligație legală (de exemplu, transmiterea datelor către autoritățile publice competente cum ar fi Poliție/Parchet/instanțe de judecată etc.);
 • atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;.
 • pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți platforma, inclusiv funcționalitatea acesteia; pentru administrarea website-ului nostru;
 • pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare,statistică și de cercetare;
 • pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încâtsă oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră;
 • efectuarea de profiluri pentru analizarea preferințelor personale, intereselor, comportamentului unei persoane fizice și luarea deciziilor automate pentru prevenirea riscurilor de fraudă;
 • pentru a va contacta (de exemplu a va răspunde unei solicitări, pentru a va tine la curent cu modificările sau actualizările politicilor si practicilor noastre, pentru a va răspundea tunci când ne contactați);
 • ca parte a eforturilor noastre de a păstra Website-ul nostru în siguranță, corect si actualizat.

Prin acordul dvs. exprimat prin accesarea şi utilizarea www.ANUNTUL-ONLINE.RO datele dvs. cu caracter personal şi orice alte informații furnizate de dvs. pot fi prelucrate şi utilizate de Operatorul de date în scopul furnizării serviciului sau în scopul realizării unui interes legitim al .................... pentru îmbunătățirea serviciilor sale.

Conform legislației în vigoare, avem obligația de a indica temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. personale. În ceea ce privește site-ul nostru ANUNTUL-ONLINE.RO, care reprezintă o platformă prin intermediul căreia se realizează publicitate cu privire la diverse bunuri și servicii, iar ................... are ca și obiect de activitate conceperea și întreținerea acesteia, apreciem faptul că baza legală a prelucrării datelor personale este diferită după cum dumneavoastră doar vizitați site-ul nostru, ori vă creați un cont de utilizator pe acesta.

Atunci când doar vizitați site-ul nostru

Conform termenilor și condițiilor la care ați aderat prin accesarea site-ului ANUNTUL-ONLINE.RO, în conceptul de utilizator este inclusă și persoana care doar vizitează pagina ANUNTUL-ONLINE.RO, fără a-și crea un cont de utilizator. Subscrisa, astfel cum am arătat mai sus colectăm, în ceea ce privește acest vizitator, date privind locația, tipul de browser utilizat, IP-ul și istoricul de navigare,întrucât prin obiectul nostru de activitate suntem direct interesați în a urmăriopțiunile/preferințele dvs. astfel încât să putem să ne concepem site-ul în așa fel încât să se adapteze cel mai bine nevoilor dvs.

Totodată, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru aculege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor.

Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site-ului.

Atunci când vă creați cont pe site-ul nostru

Pagina noastră de internet vă permite, prin intermediul unui formular, crearea unui cont. Atunci când dvs. decideți să vă creați un cont pe site-ul nostru, ne veți furniza mai multe informații personale dintre cele enumerate în rândurile de mai sus, voința dvs. stând la baza colectării acestora. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal în această situație constă în necesitatea încheierii și executării unui contract, raporturile juridice dintre noi fiind guvernate de termenii și condițiile publicate pe site. În cazul în care nu ne furnizați datele solicitate prin intermediul formularului, ne vom afla în imposibilitatea furnizării serviciului. Serviciile oferite de ANUNTUL-ONLINE.RO pot include anumite comunicate de la .................., precum anunțuri legate de noi funcționalități, mesaje administrative si newsletter, acest tip de comunicare fiind considerat ca făcând parte din statutul de membru si puteți opta pentru neprimirea lor, prin accesarea link-ului de dezabonare de la sfârșitul newsletter-ului.

 Așadar,temeiul juridic al prelucrării datelor personale în ceea ce privește comunicările transmise îl reprezintă consimțământul dvs.

Privitor la plasarea de cookies de către ANUNTUL-ONLINE.RO, pentru cele care nu sunt strict necesarea sigurării funcționalității site-ului este necesar consimțământul dvs. ca temei al prelucrării, pe care îl veți acorda prin intermediul butoanelor special amplasate la intrarea pe platformă. În ceea ce privește transmiterea datelor dvs. cu caracter personal către Autoritățile Publice cu competențe în cercetarea unor fapte de natură penală, temeiul juridic al prelucrării îl constituie îndeplinirea unei obligații legale.

4) Categorii de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

Suntem o societate specializată în administrarea paginilor web și acționăm cu seriozitate înceea ce privește prelucrarea și stocarea datelor dvs. personale. În acest sens, trebuie să știți că toți angajații noștri sunt legați de clauze de confidențialitate, că sunt instruiți în mod periodic asupra obligațiilor care le revin privitoare la securitatea datelor cu caracter personal, am implementat măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a confidențialității și securității prelucrării datelor dvs. personale.

De asemenea vă informăm despre faptul că în cursul desfășurării activității noastre, subscrisa ......................... furnizăm date cu caracter personal care vă aparțin către o serie de colaboratoriori autorități publice. În cursul acestui proces acționăm cu maximă responsabilitate și ne alegem colaboratorii care oferă garanții suficiente privitor la existența unor măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor cu caracter personal. Totodată, am inclus în toate contractele cu colaboratorii și persoanele afiliate clauze de confidențialitate menite să protejeze interesele utilizatorilor noștri.

Următoarele categorii de destinatari pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal:

 • Furnizorii de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Societății
 • pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale (ex. Administratorul de sistem);
 • Consultanți externi (ex. firme de audit, avocați);
 • Autorități publice precum Poliție/Parchet, instanțele judecătorești, Autoritatea Naționalăde Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • furnizorii de servicii de analiză, de stocare (cloud) și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea Website-urilor noastre;
 • terților furnizori de cookie-uri și tehnologii similare;
 • parteneri de afaceri și subcontractanți.

5) Transferul datelor personale într-o țară din afara Spațiului Economic European

Subscrisa ......................... nu transferăm date cu caracter personal care vă aparțin într-o țară din afara Spațiului Economic European, decât dacă există protecții adecvate, incluzând:

 • o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;
 • o certificare „scut de confidențialitate”;
 • reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;
 • un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;
 • un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriual operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-oțară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare;
 • clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană sau clauze standard aprobate de Autoritatea Națională de Supraveghere (ANSPDCP).

În ipoteza în care aveți nevoie de lămuriri privitoare la existența/inexistența unor transferuri de date înafara SEE, vă rugăm să ne contactați la adresa de mail indicată în prezenta notă de informare, iar noi vă vom 

indica o listă cu datele personale transmise (dacă este cazul) și care sunt garanțiile de securitate aplicate transferului.

6) Cât timp stocăm datele?

Datele dvs. personale sunt stocate timp de 1 an de la data ultimei interacțiuni cu noi prinintermediul platformei ANUNTUL-ONLINE.RO, în cazul în care nu ați creat un cont de utilizator.

Pentru persoanele care și-au creat un cont de utilizator pe site-ul ANUNTUL-ONLINE.RO, datele personale sunt stocate pe întreaga durată de existență a contului, iar după închiderea acestuia,pentru o perioadă de 30 de zile de la data închiderii contului din orice motiv.

După încheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

7) Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Acest drept vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că Societatea prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, iar în caz afirmativ aveți dreptul dea primi o copie a acestor date precum și o informare completă privitoare la scopul prelucrării, categoriile de date vizate, destinatarii acestora precum și perioada lor de stocare.

(2) Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita corectarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc sau completarea acestora, atunci când sunt incomplete.

(3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 • datele au fostprelucrate ilegal,
 • prelucrarea a avut loc în baza consimțământului dvs. iar acesta a fost retras. Cu toate acestea, datele dvs. personale vor fi prelucrate în continuare în situația în care dispozițiile legale în materie impun acest aspect.

(4) Dreptul de a vă retrage consimțământul

Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră.

(5) Dreptul la restricționarea prelucrării

Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe precum:

 • contestarea exactității datelor ori
 • prelucrarea ilegală.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul dvs. de a primi într-un format structurat datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat precum și dreptul dvs. ca, în anumite circumstanțe, să le transmiteți unui alt operator ori să le transferăm chiar noi altui operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(7) Dreptul la opoziție

Presupune ca, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate desituația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal, în anumite circumstanțe.

(8) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată adatelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ

Presupune că aveți dreptul de a solicita intervenție umană din partea operatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

(9) Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor personale

(10) Dreptul de a vă adresa justiției

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această notă de informare sau în legătură cu utilizarea de către Operator a datelor personale, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos, precizând numele dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail (în funcție de modalitatea încare doriți să comunicăm), numărul de telefon și scopul cererii.

Ne puteți contacta :

 

 • Prin e-mail: gdpr@ANUNTUL-ONLINE.RO
 • Printr-o cerere transmisă prin poșta la sediul din comuna Bălănești sat Glodeni nr. 145 camera 1, Județul Gorj sau la adresa de corespondenta din Targu Jiu str Zambilelor bl 1 sc 4 ap 11 Judetul Gorj.

8) Actualizarea prezentei note de informare

Prezenta notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă

unor revizuiri periodice asupra cărora veți fi informat.